Free Shipping over 2000SEK within Sweden.
  • Home
  • EU Declaration of conformity Cowboy

EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU Regulation 2016/425

The Manufacturer
Skrapgear Trading AB
GRAVA-RUD 726 E
655 91 Karlstad
Sweden

declares under his sole responsibility that the PPE
Cowboy:en (Indigo)
Cowboy:en (Black)

has undergone the EU-type examination conformity assessment procedure (Module B)
performed by the Notified Body 0498, Ricotest , Via Tione, 9 37010 Pastrengo, Verona, Italy,
which has issued the
EU Type Examination Certificate No 985222801/OE

and is compliant with the following Standard
EN 17092-5:2020

Signed for and on behalf of:
Skrapgear Trading AB
Karlstad, Sweden

 

 

Tobias Olausson, Owner
14.7.2022


 

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU-förordning 2016/425

Tillverkaren
Skrapgear Trading AB
GRAVA-RUD 726 E
655 91 Karlstad
Sverige

förklarar på eget ansvar att den personliga skyddsutrustningen
Cowboy:sv (Indigo)
Cowboy:en (svart)

har genomgått förfarandet för bedömning av överensstämmelse genom EU-typkontroll (modul B).
som utförts av det anmälda organet 0498, Ricotest , Via Tione, 9 37010 Pastrengo, Verona, Italien, som har utfärdat
EU-typkontrollintyget nr 985222801/OE

och överensstämmer med följande standard
EN 17092-5:2020

Undertecknad för och på uppdrag av:
Skrapgear Trading AB
Karlstad, Sverige

 

 

Tobias Olausson, ägare

14.7. 2022

BACK TO TOP